VERDI OG LÅNETAKST

Forteller hvor mye boligen er verdt i dagens marked. Undersøkelsene er overfladiske, og egner seg til refinansiering o.l. Ikke anbefalt ved salg av boliger.

 

TILSTANDSRAPPORT

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

 

FORHÅNDSTAKST

Anngir fremtidig verdi på eiendom, ved oppføring av bolig på eiendom, etter avtalt leveranse og kvalitet.

 

KONTROLL VÅTROM /LUFTTETTHET 

Uavhengig kontroll våtrom og lufttetthet, er en kontroll av at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

 

BYGGELÅNSKONTROLL

Her kontrolleres fakturering i henhold til fremdrift. Vi setter oss inn i hele kontrakten med lev.beskrivelser etc,., og etterser at disse blir fulgt.

 
 

REKLAMASJON

Ved kjøp og salg av boliger, oppstår det av og til eierskiftesaker. Her bistår vi med å se på saken  ut ifra salgsdokumenter, egenerklæring etc

OVERTAKELSE / KJØP AV BOLIG

Skal du kjøpe brukt bolig, så er det smart å ta med seg en fagkyndig person til å se på tilstanden av huset. Dette kan påvirke ditt bud på boligen.

 
 

SKADETAKSERING

Mer info kommer