top of page
Suburban House

Verdi- og lånetakst

Forteller hvor mye boligen er verdt i dagens marked. Undersøkelsene er overfladiske, og egner seg til refinansiering o.l. Ikke anbefalt ved salg av boliger.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Image by vu anh
15036604_1059575660836359_15394203484590

Forhåndstakst

Angir fremtidig verdi på eiendom, ved oppføring av bolig på eiendom, etter avtalt leveranse og kvalitet.

Kontroll våtrom og lufttetthet

Uavhengig kontroll våtrom og lufttetthet, er en kontroll av at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Image by R ARCHITECTURE
3ae2a73a358dd9d1bafdb0017375db37.jpg

Byggelånskontroll

Her kontrolleres fakturering i henhold til fremdrift. Vi setter oss inn i hele kontrakten med lev.beskrivelser etc,., og etterser at disse blir fulgt.

Reklamasjon

Ved kjøp og salg av boliger, oppstår det av og til eierskiftesaker. Her bistår vi med å se på saken ut ifra salgsdokumenter, egenerklæring etc

13310463_932800173513909_1941121192234660149_n.jpg
bottom of page